กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2023แสดงทั้งหมด
 จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนป้องกันปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
จัดทำเอกสารตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กศน.ตำบลเขาเจ็ด
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กศน.ตำบลท้ายทุ่ง
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้   ณ กศน.ตำบลเขาทราย
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กศน.ตำบลทับคล้อ
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2566