กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2024แสดงทั้งหมด
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้ายืด ตำบลท้ายทุ่ง
จัดโครงการพัฒนา ผู้เรียนส่งเสริมการเรียนตามรอยกษัตริย์นักปราชญ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าร่วมชี้แจงคณะกรรมการรัดับสนามสอบ การดสอบ N-NET ด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมaความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพภายใต้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เปิดกลุ่มอาชีพการทำปลาส้ม ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองขนาก ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566