กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2022แสดงทั้งหมด
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ
เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม
จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน. ร่วมกับ กศน.อำเภอบางมูลนาก และกศน.อำเภอโพทะเล
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเปิดตัว (Kick Off)งาน "สูงใวัย ใจสมาร์ท"
เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ (จังหวัดพิจิตร)เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ