กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020แสดงทั้งหมด
ประชุมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของไตรมาสที่ 1 และ 2
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
ข้ารับเกียรติบัตร กศน.อำเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)