จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นางสาวนภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ นายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์  รัตนบวรกรกูล  ครู กศน.ตำบลทับคล้อ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 กศน.ตำบลทับคล้อ วันที่  27 พฤศจิกายน  2563 ณ กศน.ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น