กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2016แสดงทั้งหมด
กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ปวช.
กศน.อำเภอทับคล้อ สอบ N NET
กศน.อำเภอทับคล้อ ประเมินนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา มิติประสบการณ์
กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม ศส.ปชต.