กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2019แสดงทั้งหมด
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้ารับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและตรวจสอบนักศึกษาจบการศึกษา GPAX ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แสดงความยินดีกับ พ.จ.อ.สมเจตน์ สวาศรี