กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018แสดงทั้งหมด
คัดเลือกข้อสอบวิชาเลือกเสรี เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.2561 ณ  CK  HALL อ.เมือง จ.พิจิตร
กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด"