กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2019แสดงทั้งหมด
จัดโครงการหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
โครงการอบรมประชาชน หลักสูตร Digital Literacy  9 Module และหลักสูตรการค้าขายออนไลน์
จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ To Be Number One  ต้านยาเสพติด