โครงการอบรมประชาชน หลักสูตร Digital Literacy 9 Module และหลักสูตรการค้าขายออนไลน์

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ  ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการอบรมประชาชน หลักสูตร Digital Literacy  9 Module และหลักสูตรการค้าขายออนไลน์  ณ กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก  โดยมีนางสาวนภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น