กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2022แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล   ณ กศน.ตำบลท้ายทุ่ง
ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงาน ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล  ณ กศน.ตำบลทับคล้อ
ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล  ณ กศน.ตำบลเขาทราย