กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2023แสดงทั้งหมด
นิเทศ และตรวจเยี่ยม การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน เมษายน 2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายบุญรอด แสงสว่าง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่
เข้าร่วมอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ"นักจัดการเรียนรู้"ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงวมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2566