กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2023แสดงทั้งหมด
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการค้าขายและการตลาด
เข้าร่วมเป็นกองเชียร์การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับประเทศ
เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566
เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษโดยต้นสังกัด การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย ตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1