เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย ตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย ตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายนิรัช สามัคดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโดรงการ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์&โฮเทล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น