ตารางสอบ กศน.


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2566
สนามสอบ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น