กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2021แสดงทั้งหมด
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าที่ นำเครื่องพ่นละอองฝอยและน้ำยากำจัดไวรัสอย่างดี ที่สามารถกำจัดไวรัสได้ถึง 90% ทำการฉีดพ่น
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ 1
เข้าร่วมและเป็นวิทยากร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2564 กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลชุมชนเศรษฐกิจพอ เพียง
จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาจักสานไม้ไผ่ ณ บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 18 ตำบลท้ายทุ่ง
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด-19  ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพริกแกงโขลกมือพันปีบ้านสายดงยาง
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
จัดโดรงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต "หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" สู้ภัย COVID-19 ณ ที่ทำการกำนันตำบลทับคล้อ