บุคลากร

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์
ผอ.สกร.อำเภอทับคล้อ

นายพิชชากร   จันทร์มี
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก
ครู คศ.1

นางสาวปภากาญจน์ จันทร์จินดา
ครูอาสาสมัครฯ

นางอัจฉราวรรณ์  หมอกขุนทศ
ครูอาสาสมัคร

นางเกศกัญญา ทาสีดา
ครู กศน.ตำบล

นายเจตน์สฤษฎิ์พงศ์  รัตนบวรกรกูล
ครู กศน.ตำบล

ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ  ทองสรวง
ครู กศน.ตำบลนางสาวรัตนาพร  สุขมี
ครู กศน.ตำบล


นางสาวจิราวรรณ   ใจถา
นักจัดการงานทั่วไปนางสาวดรุณี คงวิชา
ครู ศรช.

นางสาวศิริธร ดารานาถ
บรรณารักษ์

นางสาวธนกมล ศรีโมรา
บรรณารักษ์
แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

  1. สวัสดีครับ อาจารย์ ที่เคารพพอดีว่า ติดต่อขอรับวุฒิเนื่องจากไปทำงาน ทางบริษัท ขอดูวุฒิการศึกษา ครูบอกว่าได้ เดือน เมษายน แล้วก็ ผลัดมากลางเดือน พค 61 แล้วก็ นัดวันที่ 15 มิ ย 61 ณ ตอนนี้ เลื่อน ออกไปอีก 2 อาทิตย์ ผมอยากทราบว่า ทาง กศน ได้มีการ จัดการมอบวุฒิ แบบไหนกัน การทำงานถึงได้ล่าช้าขนาดนี้ ผมต้อง แจ้งส่วนกลางรึเปล่า ถึงความเดือดร้อนที่ได้รับ รึเปล่าเพราะ ณ ตอนนี้ วุฒิ ไม่มี ไม่ยืนยันเขา ก็ ปรับเงินลง ถ้าปรับลง ก็ได้ออกงานกันนะ คนที่นัด แล้วเลื่อน คือคนแบบไหน คือมันยากตรงไหนครับแค่ พิมพ์ วุฒิ ออกจากคอม ติดรูปนักศึกษา แล้วก็ ผู้ใหญ่ระดับสูง เซ็น ปั้มตรา จบ แค่ นี้มันต้องใช้เวลา ถึง 3 เดือนหรอครับ ถ้าอย่างนั้น คุณ อย่าทำงานราชการเลย เห็น แล้วละอายใจแทนนะ

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ขอชื่อนามสกุล ระดับชั้นที่จบ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ครับ เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ครับ เบอร์เจ้าหน้าที่ 0988155055 ครู JASS

      ลบ