กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2022แสดงทั้งหมด
 เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการศึกษา “เด็กพิจิตร คุณภาพต้องดีกว่า” งานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วางแผนและจัดทำแบบทดสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ข้ารับชมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน. ผ่านช่องทาง Facebook Live ETV Channel
 ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือนกันยายน 2565
 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2565
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565