กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2020แสดงทั้งหมด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนำความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชนสู่ภัย COVID-19 รพ.สต.บ้านวังกระชัน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง บ้านเขาตะพานนาก
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง บ้านโคกสะอาด
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง (กลุ่มที่ 1)
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง (กลุ่มที่ 2)