กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2017แสดงทั้งหมด
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ
กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา
เปิดห้องสมุดชาวตลาด