กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2021แสดงทั้งหมด
ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดคัดเลือก ทสม.  และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564
เจ้าหน้าที่   นำเครื่องพ่นละอองฝอยและน้ำยากำจัดไวรัส
คัดเลือก  ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมการสร้างภูมิคุ้มกัน  และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา