ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดคัดเลือก ทสม.

และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น