กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2016แสดงทั้งหมด
นักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมงานโครงการวิทยาศาสตร์ "ดาวชาละวัน"
นักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ ศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงสีไฟและเมืองเก่า
คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอสากเหล็ก
นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเอทับคล้อ โครงการ วิทยาศาสตร์ "ดาวชาละวัน"
บุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมอบรมวิถีเพศศึกษา
ประชาสัมพันธ์ ดาวชาละวัน
กศน.อำเภอทับคล้อร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2559
ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ เข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 112/สท3
นายณัฐพงศ์  โสภิณ ครูผู้ช่วย นิเทศการเรียนการสอน กศน.ตำบล
นายณัฐพงศ์  โสภิณ ครูผู้ช่วย นิเทศการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช.