ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ เข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 112/สท3

ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธฟิ์ เข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด เพื่่อถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2558 ณ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัยแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น