กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2021แสดงทั้งหมด
จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมจิตอาสา เสริมสร้างพลเมืองดี  ตามรอยพระยุดลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
ประชุมข้าราชการ  และบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์
จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมจิตอาสาเสริมสร้างพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1
ถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว