จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมจิตอาสาเสริมสร้างพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้คณะครู จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมจิตอาสาเสริมสร้างพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 ก.ค.2564 โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น