หลักสูตรระยะสั้น การทำกระปุกออมสินจากไม้ไผ่

หลักสูตรระยะสั้น การทำกระปุกออมสินจากไม้ไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหม้อ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น