กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2023แสดงทั้งหมด
 เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นำลูกเสือจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรราชกุศล พิธีวางพวงมาลา เนื่องวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาลำเลียงถุงยังชีพ เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทับคล้อ
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช