กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2018แสดงทั้งหมด
มอบกระเช้าและรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอทับคล้อ 23 เมษายน 2561
วันที่ 19 เมษายน 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่  3
รดน้ำขอพร แด่ ผู้อาวุโส และผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
วันที่ 15 เมษายน 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่  3
วันที่ 14 เมษายน 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่  3
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3