กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2023แสดงทั้งหมด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต จิตสดใส ใจเป็นสุข ตำบลเขาทราย
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
หลักสูตรวิชาการทำไข่เค็มใบเตยกะทิสด  ตำบลท้ายทุ่ง