จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต จิตสดใส ใจเป็นสุข ตำบลเขาทราย

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นางเกศกัญญา ทาสีดา ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาทราย จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต จิตสดใส ใจเป็นสุข วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ. ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาทราย หมู่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น