กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2019แสดงทั้งหมด
ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR 2562
โครงการ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่โลกดิจิทัล"
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562