กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2021แสดงทั้งหมด
จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การพึ่งพาตนเอง ตำบลเขาเจ็ดลูก
กล่าวปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาจักรสานไม่ไผ่  ต.ท้ายทุ่ง
จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การพึ่งพาตนเอง ต.เขาทราย
จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำทองพับไส้หมูหยอง ต.ท้ายทุ่ง
จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในระดับตำบลและการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย  M-Learning ตำบลเขาเจ็ดลูก
จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในระดับตำบลและการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย  M-Learning  ตำบลเขาทราย
 จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การพึ่งพาตนเอง  ต.ทับคล้อ