จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในระดับตำบลและการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย M-Learning ตำบลเขาทราย

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน. ตำบลเขาทราย จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในระดับตำบลและการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย  M-Learning วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ กศน.ตำบลเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น