กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2022แสดงทั้งหมด
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พืชกัญชา-กัญชง กับการรักษาโรค  ตำบลเขาทราย
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พืชกัญชา-กัญชง กับการรักษาโรค  ตำบลเขาเจ็ดลูก
จัดโดรงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พืชกัญชา-กัญชง กับการรักษโรค  ตำบลท้ายทุ่ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พืชกัญชา-กัญชง กับการรักษาโรค ตำบลทับคล้อ
เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2