จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พืชกัญชา-กัญชง กับการรักษาโรค ตำบลเขาเจ็ดลูก

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พืชกัญชา-กัญชง กับการรักษาโรค ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดโดรงการฯ ณ กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น