กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2016แสดงทั้งหมด
กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท "รอยเท้าพ่อ ในดวงใจ ชาวทับคล้อ"
ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
กศน.อำเภอทับคล้อ จัดสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือโซนชมน้ำน่าน
กศน.อำเภอทับคล้อ รับการนิเทศครึ่งปีแรก