กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2022แสดงทั้งหมด
 จัดสอบวัดความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (n-net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 1 ของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 4
จัดโครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offine  กศน.ตำบลท้ายทุ่ง