เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 1 ของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 4

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 1 ของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 4 วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2565 (ช่วงที่ 2) ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น