กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2022แสดงทั้งหมด
จัดกิจกรรม "White Zone" สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับคล้อ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565