กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2022แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
เข้าร่วม"โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดโครงการรวมพลังจิตอาสา ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา "กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่ กศน. อ. ทับคล้อ จ .พิจิตร
ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ งานตามนโยบายเร่งด่วน "โครงการ กศน ปักหมุด , โครงการพาน้องกลับมาเรียน" โดยมีนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18