ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ งานตามนโยบายเร่งด่วน "โครงการ กศน ปักหมุด , โครงการพาน้องกลับมาเรียน" โดยมีนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ งานตามนโยบายเร่งด่วน "โครงการ กศน ปักหมุด , โครงการพาน้องกลับมาเรียน" โดยมีนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ในสังกัด สำนักงาน กศน. และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น