กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2022แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/ 2565
จัดประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลเขาทราย ครั้งที่1/2565
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมรอบที่ 2  กศนตำบลเขาทราย
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมรอบที่ 2  กศนตำบลทับคล้อ
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2565
เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2