ประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น