กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2019แสดงทั้งหมด
การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ อู่ข้าวอู่น้ำ 2563"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการยกระดับสถานศึกษาพอเพียง
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสามัคคี
ประชุมตรวจใบตอบธรรมสนามหลวงคณะสงฆ์ภาค 4 จังหวัดพิจิตร