โครงการกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสามัคคี

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ผอ.นภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสามัคคี  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร 


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น