กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2019แสดงทั้งหมด
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม 2562
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิิัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
ปฏิบัติธรรมดูจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทศพิธราชธรรม นำฝึกจิต พัฒนาศักยภาพชีวิต
จัดกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กศน.ตำบลทับคล้อ