พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 30 มกราคม 2562 นางสาวปภากาญจน์ จันทร์จินดา ครูอาสาสมัคร เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี พุทธศักราช 2560 โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย(จ.ม) ในโอกาสนี้ นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น