กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2018แสดงทั้งหมด
การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตร (Gpax) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
บริจาคโลหิตอำเภอ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
พิธีเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖๗
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒