โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนิคมราษฎร์บำรุง ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น